Feng Shui i trädgården: hur du skapar en harmonisk energi med hjälp av trä

Någonting som blivit en allt mer populär trend bland dagens trädgårdar är Feng Shui. Det är en urgammal kinesisk konst för att skapa harmoni och balans, som strävar efter att optimera energiflödet och skapa en positiv atmosfär. Genom att tillämpa Feng Shui i din trädgårdsdesign, speciellt genom att använda dig av trä, kan du skapa ett lugn och en harmoni över din uteplats.

Skapa ett balanserat flöde

Feng Shui handlar om att skapa ett balanserat flöde, vilket du kan göra genom att implementera trä i din trädgård. Använd trä i allt ifrån träbänkar, altaner, broar, staket och design fåtöljer i trä för att skapa en jämn och harmonisk atmosfär. Tänk på att allting ska vara i balans – att använda alldeles för mycket trä och möbler kan skapa en obalans i trädgårdens energiflöde.

Allting handlar om balans. Använd inte för lite, men inte heller för mycket av ett och samma material, element eller formspråk i din trädgård.

Trädgårdens form och layout

Hur din trädgård är utformad är avgörande för att skapa en harmonisk atmosfär enligt Feng Shui. Se till att designa din trädgård med mjuka och kurviga linjer istället för skarpa och raka för att underlätta det harmoniska energiflödet. Placera dina trämöbler och detaljer på ett sätt som skapar en naturlig övergång mellan trädgårdens olika delar.

Användande av trä i specifika områden

Enligt Feng Shui principen ska din trädgård delas upp i olika områden för att ge ett så bra energiflöde som möjligt. I den östra och sydöstra delen av trädgården kan du exempelvis med fördel placera trädetaljer som trädgårdsbord och trästolar för att främja hälsa och välbefinnande.

I trädgårdens norra delar placerar du detaljer som förbättrar karriärsenergin, medan trädgårdens västra område är till för att stärka relationer. Fundera över vilka trädetaljer och möbler som passar bäst baserat på det och placera dem där.

Vatten och trä i en härlig harmoni

Vatten är ett viktigt element inom Feng Shui som representerar flöde och rörelse. Genom att kombinera olika vattendrag, dammar och vattenfall i trädgården med trädetaljer kan du förstärka den harmoni och energi som vattnet för med sig. Ett sätt att göra det på är att skapa en liten fontän gjord i trä eller en träbro över en damm. Då kombinerar du de positiva energierna från både trä och vatten på ett och samma ställe.

Skapa en Zen-oas med trä

Du har möjligheten att skapa den ultimata platsen för lugn och harmoni i din Feng Shui-trädgård. Genom att använda trädetaljer som bänkar, stickar och enklare skulpturer kan du skapa en plats för meditation och reflektion i din trädgård.

Att skapa en Feng Shui trädgård är ingenting man gör bara för utseendets skull, utan det ger så mycket mer. Genom att kombinera trä med de andra elementen kan du skapa en vacker plats som främjar både välbefinnande och balans. Trä implementerat på rätt sätt ger dig inte bara en vacker plats i trädgården att beskåda, utan även en harmonisk plats och ett energiflöde som ger dig lugn och ro.